• Tarikat silsilesi şu şekilde Hz. Peygamber’e ulaşmaktadır: 
 • “Abdülkâdir Geylâni 
 • el-Kadi Ebu Sa’d el-Mübarek el-Muharrimî (v. 513/1119)
 • Ebu’l-Hasan Alî el-Hekkari (406 veya 409-486/1015 veya 1018-1093)
 • Ebu’l-Ferec (Ebu’l-Feth) Abdurrahman et-Tarsusi (v. 447/1055)
 • Ebu’l-Fazl Abdülvahid b. Abdilaziz et-Temimi (v. 425/1033)
 • Abdülaziz b. Haris et-Temimi ( önceki şahsın babası ) (v. ?)
 • Seyh eş-Şiblî (247-334/861-945)
 • Cûneyd el-Bağdadi (120-298/737-910) 
 • Seri es-Sekatî (160-251 veya 253 veya 257/776-865 veya 867 veya 870)
 • Ma’ruf el-Kerhi (v. 200 veya 201 veya 204/815 veya 816 veya 819) 
 • Davfrd et-Tai (v. 162 veya 165/778 veya 781) 
 • Habib el-Acemi (v. 119/737) 
 • Hasan el-Basri (20-106 veya 110/640-724 veya 728)
 • Ali b. Ebi TaIib (k.v.) 
 • Hz. Peygamber (s.a.v.)
 • Silsile, Ma’ruf eI-Kerhi’den sonra Hz. Ali (k.v.)’nun torunları vasıtasıyla şu şekilde devam etmektedir: 
 • “Ma’ruf eI-Kerhi 
 • Ebu’I-Hasan el-İmam Ali er-Rıza (148 veya 151 veya 153-203/765 veya 768 veya 770-818) 
 • Ebu’I-Hasan eI-İmam Musa eI-Kazım (128-183/745-799) 
 • Ebu Abdillah eI-İmam Ca’fer es-Sadık (80 veya 83-148/669 veya 702-765) 
 • Ebu Ca’fer eI-İmam Muhammed eI-Bakır (57-114/677-733) 
 • Ebû Muhammed el-İmam Zeyne’l-Abidin Ali (v. 95/713) 
 • Ebu Abdillah el-İmam Hüseyin (3-49/623-669) 
 • Ali b. Ebi Talib (k. v.) 
 • Hz. Peygamber (s.a.v.)