Tarikat hırkası giyen şahıslardan bazıları şunlardır :  1- Ebû Ya’la Muhammed b.  Muhammed b.  Ebi Ya’la b.  el-Ferra (494-560/ 1100-1164) 2- Ebû Abdillah Muhammed b. İbrahim b. Sabit el-Mısri el-Kizani (v. 5621 1166-1167). Şair, zahid ve vaiz idi. Pek çok öğrenci yetiştirmiş ve şiir yazmıştır….