Abdülkâdir Geylâni meselelere, pratik açıdan yaklaşır ve çözümler üretmeye çalışır. Onların resmi, nazari ve şekli yönleriyle fazlaca uğraşmayarak, esasIar ve sonuçlar üzerinde daha fazIa durur. Ona göre tasavvuf “Hakk’a karşı sadakatli, halka karşı güzel ahlaklı olmaktır. “Kıyl-u kal ile uğraşmak değil, nefsi aç bırakmak, onu…