Tarikat silsilesi şu şekilde Hz. Peygamber’e ulaşmaktadır:  “Abdülkâdir Geylâni  el-Kadi Ebu Sa’d el-Mübarek el-Muharrimî (v. 513/1119) Ebu’l-Hasan Alî el-Hekkari (406 veya 409-486/1015 veya 1018-1093) Ebu’l-Ferec (Ebu’l-Feth) Abdurrahman et-Tarsusi (v. 447/1055) Ebu’l-Fazl Abdülvahid b. Abdilaziz et-Temimi (v. 425/1033) Abdülaziz b. Haris et-Temimi ( önceki şahsın babası…