Etiket: kadiri tarikatı

Anadolu’da Kadirilik

XII. asırda Bağdat’ta Abdülkâdir Geylânî henüz hayatta iken yayılmaya başlayan Kâdirîliğin bir tarîkat olarak Anadolu’da temsîli’nin XV. asırda Eşrefîlik ile olduğu belirtilmektedir.. Bazı araştırmalar Kâdiriyye tarîkatının XIII. yüzyıldan beri Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da Abdülkâdir Geylânî soyundan gelen Berzencî ve Sâdât-ı Nehrî gibi Suriyeli ve…

Abdülkadir Geylani Hz. Kimdir?

Kaynakların Abdülkâdir Geylâni’nin doğum tarihi hakkında iki kısma ayrılmış olması dikkat çekerken, çağdaş araştırmacılar ekseriyetle 470/1077-1078 yılını kabul etmişlerdir. Bugün İran’ın kuzeybatı tarafında kalan Geylân/Gîlân bölgesinin, Neyf kasabasının Büştîr köyünde doğmuştur.  Tam adı Muhyiddin Ebû Muhammed Abdülkâdir bin Ebi Sâlih Musâ ez-Zâhid el-Geylâni el-Hanbelî’dir. Türkiye’de…

Kadiri Tarikatı Nasıl Yayıldı?

Abdülkâdir Geylâni’nin ismine izafen Kâdiriyye ismini almış olan tarikat, günümüze kadar ulaşan en eski tarikat olmasının yanında,  günümüzde de en fazla müntesibi olan en yaygın tarikatlardan birisi olma özelliğine sahiptir. Tarikat kurucusunun kendi zamanında merkezinden binlerce kilometre uzaklardaki diyarlara ulaşmış bir vaziyette olduğu görülür. Tarikatin…

WordPress Theme built by Shufflehound. www.kadiri.org 2020 /  Tüm hakları saklıdır.