Usullerin Abdülkâdir Geylâni zamanında oluşarak, o günden bugünlere kadar değişikliğe uğramadan geldiğini söylemek mümkün değildir. Bu usüllerin zamanla Kadiri geleneği içerisinde bir birikim sonucu ortaya çıktığını söylemek daha uygun olur. Kādiriyye’nin beş temel kuralı vardır: Himmeti yüceltmek: Himmetini yükseltenin mânevî derecesi de yükselir. Haramdan sakınmak:…