HİKEMİYYE: Ebû Abdillah Muhammed b. Ebi Bekr el-Hikemi’ye (v. 617/1221) nisbet edilir. Muhammed el-Hikemi tarikat hırkasını Abdülkâdir Geylâni’nin halifelerinden Ali el-Haddad’dan giymiştir. ESDİYYE: Yemeniyye olarak da bilinir. Afifeddin Ebu Muhammed Abdullah b. Ali el-Esdi’ye (v. 620/1224) nisbet edilir. Kadiriyye’nin bilinen en eski kolllarındandır. BECELİYYE:…