Abdülkâdir Geylâni’nin ismine izafen Kâdiriyye ismini almış olan tarikat, günümüze kadar ulaşan en eski tarikat olmasının yanında,  günümüzde de en fazla müntesibi olan en yaygın tarikatlardan birisi olma özelliğine sahiptir. Tarikat kurucusunun kendi zamanında merkezinden binlerce kilometre uzaklardaki diyarlara ulaşmış bir vaziyette olduğu görülür. Tarikatin…