Kaynakların Abdülkâdir Geylâni’nin doğum tarihi hakkında iki kısma ayrılmış olması dikkat çekerken, çağdaş araştırmacılar ekseriyetle 470/1077-1078 yılını kabul etmişlerdir. Bugün İran’ın kuzeybatı tarafında kalan Geylân/Gîlân bölgesinin, Neyf kasabasının Büştîr köyünde doğmuştur.  Tam adı Muhyiddin Ebû Muhammed Abdülkâdir bin Ebi Sâlih Musâ ez-Zâhid el-Geylâni el-Hanbelî’dir. Türkiye’de…