XII. asırda Bağdat’ta Abdülkâdir Geylânî henüz hayatta iken yayılmaya başlayan Kâdirîliğin bir tarîkat olarak Anadolu’da temsîli’nin XV. asırda Eşrefîlik ile olduğu belirtilmektedir.. Bazı araştırmalar Kâdiriyye tarîkatının XIII. yüzyıldan beri Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da Abdülkâdir Geylânî soyundan gelen Berzencî ve Sâdât-ı Nehrî gibi Suriyeli ve…