Kādirî dervişleri diğer yolların müntesipleri gibi hem kendi tarikatlarını hem de tarikattaki makamlarını zâhirde ifade eden taç, hırka, kemer, saç salıvermek gibi tarikat kıyafet ve sembollerini üzerlerinde taşımışlardır.  Kādirî şeyhleri, yolun ehline vakti geldiğinde sırasıyla gül, kudüm ve sancak vermişlerdir.  Umumiyetle üçüncü esmâya gelen dervişin…