Kādiriyye yolunu karanlıklar âleminden nurlar âlemine kadem basılacak yol olarak niteleyen Kādirî büyükleri, yolun tenperverlik değil mücahede yolu olduğunu ısrarla vurgulamışlar ve bu minvalde uygulamalar ihdas etmişlerdir. Meselâ Kādirîhâne’de İsmâil Rûmî’ye ait sadece kendi sığabileceği genişlikte bir odacıktan söz edilmektedir. Daha sonraları muhtemelen tevhithânedeki vaaz…