Râbıtadan maksat şeyhi muhabbet ile gönülde tutmaktır. Râbıta yapılacak şeyhin mürşîd-i kâmil olması gerekir. Aksi halde râbıtanın ona bir faydası olmayacaktır. Ayrıca zikrullahla da meşgul olmak lâzımdır. Sâlikin nefsini bilip Hakk’ı bulması ve küllî zevke vâsıl olabilmesi için, zikir, tefekkür, ibadet ve taatlerle birlikte olan…